Những bài toán đố vui

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/02/2012 05:09 - Người đăng bài viết: admin
Những bài toán đố vui

Những bài toán đố vui

Các bài toán đố vui . . .
Các  bài toán đố vui :

1)
    Số tự nhiên có ba chữ số
    Đố vui vui đố, nhanh hãy tìm ra
   Tìm ra nhưng nhớ cho là :
   Tìm số bên phải gấp 3
   Chữ số bên trái đứng liền nha, chớ nhầm.  

2)
    Ai ơi tìm số tự nhiên
    Nhiều chữ số nhất, bạn hiền nhớ ghi
   Tổng hai chữ số trước thì 
   Chữ liền sau đó bằng y tổng này
   Ai người giỏi toán. tính hay
   Đáp nhanh đáp đúng, khen ngay thưởng liền

3) Đố ai tìm số tự nhiên 
    Nhiều chữ số nhất, bạn hiền biết chăng
    Tổng các chữ số trước bằng
    Chữ hàng sau cuối, hỏi rằng số chi ?
    Đố em, đố bạn thiếu nhi
    Đố luôn anh chị cùng thi đua tìm.

4)
 Đố vui , vui đố
 Em thơ bạn hiền
Tìm số tự nhiên
Có 3 chữ số
Tổng các chữ số bằng 10
Tích các chữ số ? Mọi người đáp : “KHÔNG”
Đố thiếu nhi , đố nhi đồng
Đáp nhanh , kể đủ , tặng bông hồng vàng
 
5)  
 Viết liền nhau liên tục
Từ 1 đến 100
Đố ai học giỏi học chăm
Tìm chữ số thứ 100 là gì ?
Là gì mau đáp liền đi
Em ngoan , bạn quý cùng thi đua tài
Thử xem ai giỏi hơn ai ?
 
6)        
Đố vui , vui đố
Nhanh tìm 2 số
Biết TỔNG cộng HIỆU
Bằng một trăm ba ( 130)
Lấy TỔNG trừ HIỆU thì ra y 10
Đó ai nhanh trí hơn người
2 số gì vậy , mỉm cười đáp nhanh

7)
Gà oác oác
Vịt cạp cạp
Đếm một chặp
Đủ trăm con
Bắt làm thịt
15 vịt
Và 7 gà
Còn lại là
Số vịt, gà
Bằng cân nhé
Đáp cho lẹ
Đáp cho mau
Lúc ban đầu
Có mấy gà?
Và mấy vịt?

8)
Tuổi ba, tuổi mẹ, tuổi em
Cộng thành trăm chẵn lại thêm 6 này
Tuổi ba trừ tuổi mẹ ngay
Sao cho chính xác, ra tày tuổi em
Đố ai, đó bạn tính xem
Tuổi ba bằng mấy?
Thưởng kèm pháo tay.

9)
Trâu đứng, trâu nằm
Chân tổng 100
Sừng trâu đứng hơn sừng trâu nằm 30
Đố ai toán giỏi hơn người
Mấy trâu mỗi loại mỉm cười đáp nhanh.

10)
Trăm con vừa ngỗng vừa ngan
10 ngan, 8 ngỗng cân nhau
Mấy ngan, mấy ngỗng mau mau trả lời
Đố vui, vừa học vừa chơi
Đáp nhanh đáp đúng, bạn ơi thi tài.

11)
1 bàn 4 ghế xếp cùng
Số bàn số ghế tính chung 1000
Ai người tính toán giỏi giang
Mấy bàn, mấy ghế, rõ ràng đáp nhanh
Đố em, đố chị, đố anh
Ai đáp nhanh nhất, ghi danh bảng vàng.
 
 
12)
Vừa mèo vừa chó
Chân có 600
Đuôi chó đếm được gấp 5 đuôi mèo
Đố cái Tí, đố cu Tèo
Mấy chó, mấy mèo, nhanh đáp liền đi
Đố em, đố bạn thiếu nhi
Đố luôn anh chị cùng thi đua tài
 
 
13)
Số quả bưởi
Gấp rưỡi số quả chanh
Mỗi mâm 10 quả, xếp thành 5 mâm
Mấy chanh, mấy bưởi, chớ nhầm
Đáp nhanh đáp đúng, xin khâm phục tài.
 
 
14)
Tuổi bác trừ bớt tuổi ba
Thành ra tuổi cháu, nhớ nha đừng nhầm
3 người cộng tuổi thành trăm
Tuổi bác thì lại gấp 5 cháu này
Mỗi người mấy tuổi, ai hay
Đáp nhanh đáp đúng, vỗ tay khen tài.
 
 
15)
Hỏi ông mấy tuổi
Ông vuốt râu cười;
“ 5 năm nữa ông gấp 10 cháu đây
Tuổi ông, tuổi cháu hiện nay
Cộng thành trăm chẵn, ai hay tính liền”
Đố chơi hơi khó đừng phiền
Ông nay mấy tuổi, bạn hiền đáp mau.16)
Nếu Tèo cho Tí 5 bi
Số bi hai bạn giờ thì bằng cân
Nghe cho kĩ nhé bạn thân
Số bi Tèo gấp 3 lần Tí đây
Đố ai, ai giỏi, ai hay
Số bi mấy bạn được là mấy viên?
 
 
17)
Em chào đời năm anh 10 tuổi
Giời tuổi anh gấp rưỡi tuổi em
Đố ai giỏi toán tính xem
Nay bao nhiêu tuổi anh, em mỗi người
Đố vui vừa học vừa cười
Ai đáp đặng, tặng hoa tươi, thưởng quà.
 
 
18)
1 nam 1 nữ sánh đôi
Thừa 20 nữ; lớp tôi đó mà
Nam so nữ : 1 phần 3
Mấy nam, mấy nữ, gần xa tính liền
Đáp nhanh đáp đúng ưu tiên thưởng quà.
 
 
19)
1 lừa, 2 ngựa kéo chung xe
Thừa ra 3 ngựa nghỉ khỏe re
Biết ngựa hơn lừa 12 chú
Mấy lừa, mấy ngựa, đáp liền nghe
Đố em, đố bạn, đố bè
Đáp nhanh lãnh thưởng về khoe xóm làng
 
 
20)
Cắm mỗi lọ 3 hồng, 2 cúc
Cuối cùng thừa hoa cúc 1 bông
Nghe đề cho kỹ cho thông
Đây hồng hơn cúc 9 bông rõ ràng
Đố bạn hiền, đố em ngoan
Tính nhanh hồng thắm, cúc vàng mấy bông?

21)
Hàng 2, hàng 5, hàng 3
Lớp tôi xếp cứ dư ra 1 người
Biết sĩ số dưới 50
Sĩ số bằng mấy, mỉm cười đáp nhanh
Đố em, đố chị, đố anh
Đố chung cả lớp, đố quanh khắp trường.
 
22)
Mỗi ghế 3 người
Thì thiếu 2 ghế
4 người mỗi ghế
1 ghế dư ra
Đố bạn gần xa
Mấy người? mấy ghế?
Ai biết nhanh kể
Ai hay mau thưa
Chẳng thiếu không thừa
Rõ chưa ơi bạn
 
23)
Mỗi nĩa xếp 5 quả na
Thì có 2 đĩa thừa ra
Mỗi đĩa xếp 4 quả na
Thì thiếu 1 đĩa, nhớ nha bạn hiền
Mấy na, mấy đĩa tính liền
Đáp nhanh, đáp đúng ưu tiên thưởng quà
 
24)
Một trường có khối lớp 5
Sĩ số không quá 200
Xếp hàng 5 dư 4
Xếp hàng 3 dư 2
Xếp hàng 2 dư 1
Đố ai chữ tốt
Toán giỏi, tính hay
Suy liền, đáp ngay
Bao nhiêu, sĩ số?
 
25)
Số có các chữ số giống nhau
Đố em, đố bạn tìm mau số gì
Chia 5 chia hết
Chia 2 thì vừa
Chia 9 thì vừa
Không dư chẳng thiếu
Đố người nhạy hiểu
Đố kẻ thông minh
Số gì mau trình
Mời rinh giải thưởng
 
26)
8 thợ chung dệt
100 mét, 5 ngày
10 thợ ai hay
Chung dệt mấy mét
Trong 24 ngày ?
Đáp liền, đáp ngay
Vỗ tay khen giỏi.
 
27)
5 xe trọng tải bằng nhau
2 chuyển trăm tấn trước sau chạy ào
Đố ai học rộng tài cao
8 xe, 4 chuyến chở bao nhiêu hàng
Đố em, đố chị, đố chàng
Đáp nhanh đáp đúng, thưởng tràng pháo tay
 
 
28)
6 thợ, 100 áo nhận may
Kế hoạch dự định 10 ngày xong ngay
Sau khi may được 2 ngày
2 thợ bị ốm, nghỉ may – biết rằng:
Năng suất các thợ cân bằng
Thời gian may tiếp biết chăng mấy ngày?
Đố ai toán giỏi tính ngay
Đáp nhanh đáp đúng, vỗ tay khen tài.
 
29)
Điều xe vận chuyển lô hàng
6 xe, 3 chuyến thì hoàn thành ngay
9 xe chở số hàng này
Cần chạy mấy chuyến ? ai hay đáp liền
Đố ai, đố bạn thiếu niên
Đáp nhanh, đáp đúng, ưu tiên thưởng quà
 
 
30)
214 chiếc kẹo
Chia ra thành 3 phần quà
Số bé được tặng là 3
Tỉ lệ số tuổi phân ra
Nhưng ai ít tuổi được quà nhiều hơn
Bé Đào 3 tuổi, hay hờn
Bé Mận 2 tuổi lớn hơn bé Đào
Tuổi Lê muốn tính thế nào ?
Tuổi Đào, tuổi Mận cộng vào chia hai
Đố ai, ai giỏi, ai tài
Số kẹo mỗi bé không sai chia phần.
 
 31)
Đố vui, vui đố
Cho một dãy số
0, 3, 3, 6, 12....
Đố ai, ai giỏi, ai tài
Viết tiếp dãy số thêm 2 số nào ?
Đố ai nghĩ thấp, suy  cao
Viết nhanh, viết đúng, xin trao quà mừng.

32)
1, 5, 21, 85.......
Là một dãy số, sưu tầm thử xem
2 số hạng nữa viết thêm
Đố ai, đố bạn, đố em thi tài
Tranh đua ai giỏi hơn ai
Nghe tôi hô nhé : " một hai ", đáp liền.

33)
99, 92, 85......
Đố em, đố bạn truy tầm tìm ra
Dãy số mấy số hạng nha ?
Biết số hạng cuối chính là 1 đây
Đố ai, ai giỏi, ai hay
Tính nhanh, tính đúng, vỗ tay khen tài.

34)
Quy luật viết dãy số là:
Số hạng liền trước chia 3
Số hạng sau đó sẽ ra tức thì
Số số hạng: 1 chục y
Đố ai, ai biết, biết thì đáp mau
1/27 : số hạng rốt sau
Bao nhiêu là số hạng đầu bạn ơi !

35)
Đố vui, vui đố
Cho một dãy số
1, 2, 3, 6, 12....
Cuối cùng là số 192
Tổng các số hạng đố ai tính liền
Em ngoan thì với bạn hiền
Đáp nhanh, đáp đúng, ưu tiên thưởng quà. 

36)
Nếu mua 8 ghế, 2 bàn
Tiền cần trả bốn trăm ngàn chẵn y
Mua 10 ghế, 4 bàn thì
Sáu trăm năm chục nghàn chi tiền liền
Đố em ngoan, đố bạn hiền
Mỗi bàn, mỗi ghế, đáp liền bao nhiêu.
 
37)
Nếu mua 7 bánh, 4 kem
20 ngàn, trả không thêm bớt gì
Mua 10 bánh, 6 kem thì
30 ngàn trả dư y 1 ngàn
Đố bạn hiền, đố em ngoan
Giá mỗi kem, bánh rõ ràng bao nhiêu ?
 
38)
Nếu mua 10 vịt, 5 gà
Ba trăm năm chục ngàn à trả đi
Mua 5 vị, 10 gà thì
Bốn trăm ngàn chẵnđủ y đây nè
Đố em, đố bạn, đố bè
Giá mỗi gà, vịt, đáp nghe khen tài.
 
39)
4 xe bé, 5 xe to
Chở hàng nhập kho 70 tấn nhé
6 xe bé, 2 xe to
Chở hàng nhập kho được 50 tấn
Cầm bút, cầm phấn
Nhanh tính giúp cho
Mỗi xe bé, to
Chở bao nhiêu tấn?
 
40)
2 dao, 3 kéo, 5 kềm
Giá mua 8 chục ngàn thêm 1 ngàn
3 dao, 2 kéo, 3 kềm
65 ngàn trả phải thêm 4 ngàn
6 dao, 5 kéo, 4 kềm
100 ngàn trả phải thêm 3 ngàn
Đố em thương, đố bạn vàng
Mỗi kềm, dao, kéo rõ ràng bao nhiêu ?
  
41)
Đường vòng quanh sân vận động
1 cây số tổng độ dài
Cùng tập thể dục sớm mai
Từ A chạy ngược, thi tài hai anh
20 phút, 4 vòng quanh
Áo đỏ về đích, áo xanh vẫn còn
Thở hổn hển, chạy lon ton
5 phút sau đến cười giòn : ‘ Tớ thua ‘
Đố vui vừa học vừa đùa
Vận tốc kẻ thắng, người thua tính liền
Khi chạm mặt lượt đầu tiên
Xác định vị trí cảm phiền vẽ ra.
 
42)
1 đoạn sông dài 1 km
Thuyền không nổ máy xuôi dòng
Mất 25 phút, biết không bạn hiền
Vận tốc của chính con thuyền
Đố em, đố bạn tính liền khó chi
Biết thuyền nổ máy
Chạy ngược sông thì
Chỉ mất 10 phút, tính đi khen tài.
 
43)
Cầu sắt dài 400m
Một đoạn tàu hỏa chạy qua
Chỉ mất 30 giây nha
60km/giờ là
Vận tốc tàu chạy khi qua cầu này
Đố ai, ai giỏi, ai tài
Hỏi đoàn tàu hỏa đó dài bao nhiêu ?
 
44)
Từ A đến B
Cả đi lẫn về
Chạy với vận tốc
40 cây số mỗi giờ
Phải mất 6 tiếng đồng hồ đó nha
 
Một xe đạp chạy từ A
Trung bình vận tốc đây là 10 cây
Từ B ngược hướng đường này
Honda chạy 40 cây mỗi giờ
Khởi hành cùng lúc 7 giờ
Dố bạn hiền, đố em thơ
Honda, xe đạp mấy giờ gặp nhau.
 
45)
Một xe honda
Từ A đến B
Đén B rồi lại quay về hướng A
Vận tốc giờ nha
40 cây số
Một xe đạp cố
Duổi theo honda
Khởi hành cùng lúc từ A
Vận tốc xe đạp đây là
Chỉ 10 cây số, nhớ nha đừng nhầm
A – B cây số y trăm
Đố em, đố bạn truy tầm lẹ nha
Chỗ hai người gặp cách A
Bao nhiêu cây số ? Nhanh tra tìm liền.
 
46)
Xích lô, xe đạp đến chung
Được 80 bánh, bạn cùng em ơi !
Đố vui vừa học vừa chơi
Mỗi loại mấy chiếc trả lời giùm tôi
Số xích lô có gấp đôi
Số xe đạp, rõ đề rồi giải nhanh.
 
47)
Vừa bò, vừa bê
Cả trâu lần nghé
Bạn ơi nhớ nhé
Đủ 60 chân
Số bê, số nghé
Thì chẳng bằng cân
2 trâu theo đuôi 1 nghé
Mỗi bê bú 1 mẹ bò
Đố học sinh, đố học trò
Mấy con mỗi loại đáp cho rõ ràng.
 
48)
Lợn nái, lợn thịt, lợn con
Đếm di, đếm lại, được tròn trăm chân
Nghe cho kỹ nhé xa gần
Lợn con đông gấp 10 lần nái nha
Biết thêm cho dễ điều tra
Lợn thịt so nái hơn là 1 thôi
Đọc đề cho kỹ xong rồi
Mấy con mỗi loại giúp tôi giải liền.
 
49)
Khu vườn trồng cam, chanh, bưởi
Đếm di đếm lại trăm rưỡi cây đây
Biết cam hơn bưởi 10 cây
Số cây chanh lại gấp 2 cam này
Số cây mỗi loại ai hay
Tính nhanh đáp đúng vỗ tay khen tài.
 
50)
Tuổi ông, tuổi bà, tuổi cháu
Cộng thành 160 đây
Biết 4 năm nữa thế này
Tuổi bà cộng cháu ra tày tuổi ông
Đố ai học rộng hiểu thông
Tính nhanh đáp đúng tuổi ông hiện giờ.
  
51)
Bò, trâu, dê tổng 100
Số chân dê lại gấp 5 sừng bò
Nghe cho kỹ bạn gần xa
Số sừng trâu lại gấp 3 đuôi bò
Đố học sinh, đố học trò
Mỗi con mấy loại : trâu, bò, dê đây ?
 
52)
Thỏ, chó, mèo chân tổng 100
Số thỏ chia hết cho 5
Số chó chia hết cho 9
Số mèo chia hết cho 3
Đố em, đố bạn gần xa
Số con mỗi loại nhanh tra tìm liền.
 
53)
Chú ếch là ếch thông minh
Một cây giỏi toán, tính tình vui nghen
Đố rằng trong một ao quen
Trăm bông vừa súng, vừa sen nở cùng
Số bông sen, súng
Cố một điểm chung
Chia 5 thì hết
Chia 10 lại không
Riêng sen nếu lấy số bông
Chia cho 11 thì không dư gì
Đố em, đố bạn thiếu nhi
Số bông mỗi loại đáp đi khen tài.
 
54)
Đố vui, vui đố
Cho 1 phân số
Lấy mẫu trừ tử thành trăm
Lấy mẫu chia tử ra 5 đây mà
Đố em, đố bạn gần xa
Lấy phân số ấy chia 3 ra gì ?
Ra gì nhanh đáp liền đi
Phân số tối giản cần ghi rõ ràng.
 
55)
Trăm cuốn vừa Toán, vừa Văn
Muốn cho 2 loại cân bằng
Toán bớt 6 và Văn thêm 10
Đố vui vừa học vừa cười
Thử xem bạn giỏi hơn người hay chăng
Sách Văn đều xếp 3 ngăn
Mỗi ngăn mấy cuốn, đố bằng hữu tra.
 
56)
Bà già đi chợ quê xa
Bán 3/7 số na ban đầu
Bán tiếp 7 quả lần sau
Thì còn 1 quả bà trao cho Tèo
Bà cười mắt nhắm mắt nheo
Số na bà có, đố Tèo bao nhiêu ?
 
57)
Chị Tư đi chợ bán cam
Lần đầu bán 4/5
Lần hai bán 4/5 số còn
Thì còn 1 quả con con
Hỏi cam có mấy quả tròn
Đố ai đáp đúng, bảng son tên đề
 
58)
Cái cò, cái vạc, cái nông
Đáp xuống cánh đồng, đếm được trăm con
Số cò có chữ không còn
Nếu đem chia 9 thì còn dư 5
Số vạc đứng bằng số vạc nằm
Số nông bằng số vạc nằm chia 2
Đố ai, ai giỏi, ai tài
Số cò, nông, vạc, mỗi loài mấy con ?
 
59)
Cá rô, cá trê, cá lóc
Chung hồ bơi dọc, bơi ngang
1/4  số cá
Là các chàng trê râu
Số rô thử tính xem sao
1/3 số còn lại, ai nào dám sai
Riêng lóc đếm được 22
Tính tổng số cá thi tài tìm nhanh.

60)
Số trứng vịt, số trứng gà
Cả 2 chia hết cho 3
Riêng số trứng gà chia hết cho 5
Riêng số trứng vịt  chia hết cho 10
Tổng số không quá 50
Đố vui vừa học vừa cười
Mỗi loại mấy trứng, ai người giỏi hơn ?
 
61)
Bánh ít, bánh nậm
Trên mận chung nằm
Đếm đủ 100
Cho Tèo 4 ít
Cho Tít 6 nậm
Đố bạn tính mau
Ban đầu trên mâm
Mấy ít, mấy nậm ?
 
62)
Đố vui, vui đố
Tìm một phân số
Mẫu lớn hơn tử 15
Giá trị của nó bằng 5/10
Đố vui vừa học vừa cười
Thử xem em, bạn ai người giỏi hơn.
 
63)
100 quyển sách giáo khoa
2 Văn, 1 Toán phân ra mấy phần
Đếm đi đếm lại mấy lần
Còn dư 9 Toán, 1 Văn đây mà
Đố em, đố bạn xa gần
Tính xem mỗi loại sách là bao nhiêu ?
 
64)
Đồi mồi, rùa với ba ba
Trăm con bơi  lại, bơi qua nô đùa
Nếu như thêm 7 chú rùa
Vẫn còn 1 chú kém thua đồi mồi
Số ba ba lấy chia đôi
Sẽ thành ra số đồi mồi bạn ơi !
Đố vui vừa học vừa chơi
Mấy con mỗi loại, trả lời nhanh nhanh.
 
65)
Hai số có hiệu
Hai trăm bốn mươi
Số trừ ta khử gấp 10 lần nha
Hiệu mới tính được 33
Tìm hai số ấy gần xa thi tài
 
66)
Bi vàng gấp 7
Thì ra bi xanh
Bi xanh, bi đỏ cộng thành 20
Đỏ, vàng cộng nhỏ hơn 10
Số bi bằng mấy, ơi người thông minh.
 
67)
Hồng trồng hoa cúc
Cúc trồng hoa huệ
Huệ trồng hoa hồng
Mỗi cây hái lấy 5 bông
Được trăm bông chẵn, biết không bạn hiền
Số cây mà Cúc đã trồng
So gấp 9 cây Hồng đã trồng đây
Đố ai, ai giỏi, ai hay
Số cây mỗi loại, đáp ngay khen tài
 
68)
Mổ bụng heo đất
Đếm được trăm ngàn
2 loại giấy bạc
5 ngàn, 10 ngàn
Chung đếm rõ ràng
13 tờ đủ
Đố anh, đố chú
Đố bạn, đố em
Nhanh hãy tìm xem
Mấy tờ mỗi loại ?
 
69)
Sách Sử, sách Văn, sách Toán
Trăm quyển đem bán
Thu 800 ngàn
Sử : 5 ngàn / 1 quyển
Văn: 8 ngàn / 1 quyển
Đố ai học luyện giỏi hay
Mỗi loại mấy quyển đáp ngay khoe tài
Biết sách Sử bán không sai
Thu trăm ngàn chẵn, xin ai chớ nhầm.
 
70)
Tháng  giêng, tháng hai, tháng ba
Của một năm, tổng là 90 ngày
Đố vui vừa học vừa cười
Thử xem em, bạn ai người giỏi hay
Hỏi năm ấy có mấy ngày ?
Đáp nhanh đáp đúng, vỗ tay khen tài

71)
Chì xanh, chì đỏ, chì vàng
Tổng cộng 3 loại, 1000 cây nha
Chì xanh so đỏ gấp 3
Chì vàng trừ đỏ lại ra y 10
Đố vui vừa học vừa cười
Mấy cây mỗi loại, ới người thông minh.
 
72)
Vở 50 trang, vở 100 trang
Tổng cộng 2 loại, 3000 quyển đây.
Vở mỏng so với vở dày
Tổng trang hai loại vở này bằng cân.
Đố bạn hiền, đố bạn thân
Mấy quyển mỗi loại, nhanh phân tỏ giùm.
 
73)
Nhân 3 tuổi cháu
Bằng 1/6 tuổi bà
12 năm nữa, nhớ nha
Tuổi cháu, tuổi bà cộng lại y trăm
Đố em học giỏi
Đố bạn học chăm
Tuổi bà, tuổi cháu truy tàm bao nhiêu ?
 
74)
Trăm chân vừa vịt vừa gà
Gấp đôi số vịt bằng gấp 3 số gà
Đố em, đố bạn gần xa
Đáp nhanh mấy vịt, mấy gà khen hay.
 
75)
Mỗi phần : 3 ổi, 2 quýt
Chia cho trẻ nít: 3 em – 2 phần
Cả thảy trăm quả đem phân
Bao nhiêu trẻ nít lãnh phần, ai ơi ?
Đố vui vừa học vừa chơi
Đố ai, ai biết, trả lời nhanh nhanh
 
76)
3 bạn Tẹo, Tẻo và Tèo
Góp tiền tiết kiệm nuôi heo đất này
5 trăm, Tẹo bỏ mỗi ngày
2 ngày, Tẻo lại bỏ ngay 5 ngàn
5 ngày, làm mốc thời gian
Téo đem 1 giấy 10 ngàn bỏ vô
Đố ai nhanh ính thời gian
Bụng heo chứa 400 ngàn đồng y.
 
77)
100 kẻ đứng người ngồi
Đem số kẻ đứng chia đôi, cộng 10
Thì bằng ngay số người ngồi
Mấy ngồi, mấy đứng giúp tôi giải liền
Đố em ngoan, đố bạn hiền
Tính nhanh, đáp đúng ưu tiên thưởng quà.
 
78)
Đố vui, vui đố
Hãy cho 1 số
Có 2 chữ số
Viết 1 vào trước nó nha
Sẽ được số mới gấp 3 sồ đầu
Đố ai, ai giỏi tìm mau
2 chữ số ban đầu bao nhiêu ?
 
79)
7 chú lùn  và cô Bạch Tuyết
Chia nhau 100 chiếc bánh ngô
Nghe đây hỡi bạn, ơi bồ
Phân đều 7 chú, dành cô phần nhiều
3/4 số bánh của cô
Bằng bánh mỗi chú, đố bồ bạn thân
Mỗi người mấy bánh được phân ?
Đố anh, đố chị xa gần đáp nhanh.
 
80)
Có một đám đất
Là hình chữ nhật
Rộng 5/6 so dài
Chu vi đám đất, đó ai, đố chàng
Tính nhanh, bạn quí, em ngoan
Biết rằng diện tích 3000 mét vuông.
 
81)
Quýt, cam tính cả
Được 29 quả
Quýt bổ đôi
Cam bổ 5
Mỗi người 4 miếng, 25 người cầm
Đố ai học giỏi học chăm
Mỗi loại mấy quả truy tầm đáp nhanh.
 
82)
Nếu đem chiều rộng nhân 2
Thì bằng chiều dài trừ bớt đi 5
Chu vi đo được 100
Đơn vị là mét, truy tầm giúp cho
Diện tích chữ nhật số đo
Đố học sinh, đố học trò đáp nhanh.
 
83)
Chu vi hình vuông 1
Bằng 1/6 hình vuông 2
So sánh diện tích, đố ai đáp liền
Ai đáp nhanh nhất, ưu tiên thưởng quà.
 
84)
Một khu đất trống
Dài gấp 3 rộng
Mét vuông đo được 300
Muốn rào đóng cọc xung quanh
Cần bao nhiêu cọc, nhanh nhanh thi tài
Đố em, đố bạn, đố ai
Biết cọc cách cọc là 2 mét này.
 
85)
Có một khu đất
Là hình chữ nhật
Chu vi 56 mét nha
Dài so rộng 4/3
Trên khu đất ấy, người ta trồng đào
Cây kia, cây nọ cách nhau
Đo được 4 mét, trước sau đều hàng
Đố bạn hiền, đố em ngoan
Số đào trồng được rõ ràng mấy cây ?
 
86)
Đố chơi, vui học đỡ buồn
Đám đát tam giác mét vuông 5000
Cao gấp 4 đáy rõ ràng
Đáy dài mấy mét, em ngoan tính giùm.
 
87)
Một vòi cho nước chảy vô
Sau 3 giờ chảy thì hồ đầy nha
Một vòi cho nước chảy ra
Sau 5 giờ chảy, hồ là cạn khô
Hai vòi cùng chảy ra vô
Sau bao lâu nước đày hồ, bạn ơi !
 
88)
Hình chữ nhật và hình tam giác
Có chiều dài bằng y cạnh đáy
Có chiều rộng gấp đôi đường cao
Hai hình diện tích ra sao ?
Thử so sánh chúng thế nào, bạn ơi !
 
89)
Hình chữ nhật có
Số đo chiều rộng
Số đo chiều dài
Là 2 số lẻ
Nghe cho kỹ nhé
Số đo diện tích, chu vi
Là chẵn hay lẻ, đáp đi khen tài.
 
90)
Phân số giữa
Bằng nửa phân số đầu
Phân số sau
Gấp 6 phân số giữa
Tổng 3 phân số bằng 1 nửa đây
Đố ai, ai giỏi, ai hay
Tòm 3 hân số, đáp ngay khen tài.
 
 91)
Hình vuông diện tích 200
Mét vuông nhớ nhé, chớ nhầm bạn ơi !
Đố vui vừa học vừa chơi
Độ dài đương chéo, trả lời nhanh nhanh ?
 
92)
5 năm về trước xét xem
Tuổi anh gấp 4 tuổi em đây mà
5 năm nữa tổng tuổi là
Cộng đi cộng lại thành 30 này
Mỗi người mấy tuổi hiện nay
Đố ai, ai biết đáp ngay khen tài.
 
93)
Bột gạo, bột nếp, bột mì
3 bao tổng cộng đủ y tạ này
Bột gạo so bột mì gấp rưỡi
Bột nếp bằng tổng bột gạo, bột mì
Đố em, đố bạn thiếu nhi
Mỗi bao mấy ký, đáp nhanh khen tài.
 
94)
Sinh đôi 2 cặp 4 người
4 người tổng tuổi 80 đây mà
2 người so tuổi nhau là
Anh thì tuổi lớn gấp 3 em này
Đố ai, ai giỏi ai hay
Mỗi người mấy tuổi, đáp ngay khó gì ?
 
95)
3 số trong phép trừ đem cộng
Ta tìm được tổng 300
Biết rằng hiệu số : 15
Sồ trừ nhanh tính, đây khâm phục tài.
 
96)
3 số trong 1 phép chia
Ta đem cộng lại, ô kìa tổng ra
207 đây mà
Số dư không có, thương là 25
Đố ai học giỏi, học chăm
Bị chia bằng mấy, đáp, khâm phục tài.

97)
A/B là phân số trước
B/A là phân số sau
Đem 2 phân số so nhau
Trước bằng 4/9 sau đây mà
Đố em, đố bạn gần xa
2 phân số ấy viết ra, khen  tài
 
98)
Tam giác đều thứ nhất
Tam giác đều thứ nhì
Đem 2 diện tích so bì
Nhất thì lớn gấp 9 lần nhì không sai
Đố ai, ai giỏi, ai tài
Nhanh so sánh cạnh của hai hình này.

99)
100 tổng tuổi
Đố vui đố vẻ
Một trẻ, một già
Nếu già lấy tuổi chia 3
Bằng nửa tuổi trẻ, gần xa thi tài
Thử xem ai giỏi hơn ai
 Mỗi người mấy tuổi, không sai đáp liền.

100)
Ta chia 1 số thập phân
Đem gấp 10 lần rồi cộng với 5
Thì thành ra đúng 100
Hỏi lấy số đó cộng 5
Rồi nhân 10 tiếp thì thành bao nhiêu ?
Thua không nản, thắng không kiêu
Bao nhiêu bạn mến, em yêu đáp liền.

101)
Đố vui, vui đố
Hãy tìm 1 số
Nhân với 45
Tích bằng toàn chữ số 5 đây nè
Đố em, đố bạn, đố bè
Số gì, ai biết đáp nghe, khen tài.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Lê Mạnh Dũng
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 90 trong 22 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Cong nghe Sinh hoc - Đăng lúc: 12/05/2014 05:32
câu số 10 đáp án là gì vậy ạ?
 

Giới thiệu về NukeViet 3.0

NukeViet 3.0 là thế hệ CMS hoàn toàn mới do người Việt phát triển. Lần đầu tiên ở Việt Nam, một bộ nhân mã nguồn mở được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp cả về tài chính, nhân lực và thời gian. Kết quả là 100% dòng code của NukeViet được viết mới hoàn toàn, NukeViet 3 sử dụng xHTML, CSS với...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất trong cuộc sống ?

Sức khỏe, Thu nhập, Vui chơi Giải trí

Có sức khỏe sẽ có tất cả

Không có sức khỏe : mọi sự trở nên vô nghĩa

Bạn làm gì để có sức khỏe ?

Tập luyện sức khỏe hàng ngày, Ốm đau đi bác sĩ . . .

Mua sản phẩm không phải là thuốc để bảo vệ sức khỏe . . .

Chính mình bác sĩ . . .

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 21
  • Hôm nay: 886
  • Tháng hiện tại: 51297
  • Tổng lượt truy cập: 3730735